بازرگانی فلاحتی

بازرگانی فلاحتی

عرضه کننده انواع محصولات پلیمری ورق، میلگرد و لوله

۶۶۶۹۸۰۸۹

PVC-P (نرم)

ورق میلگرد و لوله نرم PVC-P

PVC نرم:  PVC همراه نرم کننده ها به  PVC نرم معروف است و در بازار تجاری در دو نوع S  و E معروف است که نوع S آن از طریق پلیمریزاسون سوسپانسیونی و نوع E از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی تولید میشد.   کاربرد: چون عایق خوبی است در روکش سیم ها کاربرد دارد. کاربردهای عمده دیگر آن […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان