بازرگانی فلاحتی

بازرگانی فلاحتی

عرضه کننده انواع محصولات پلیمری ورق، میلگرد و لوله

۶۶۶۹۸۰۸۹

خبرهای تازه

تاریخ انتشار : 2022/01/05

میلگرد abs از قطر۲۵ تا ۴۰۰ موجود میباشد برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

برخی از مشتریان