بازرگانی فلاحتی

بازرگانی فلاحتی

عرضه کننده انواع محصولات پلیمری ورق، میلگرد و لوله

۶۶۶۹۸۰۸۹

خبرهای تازه

تاریخ انتشار : 2022/01/05

ورق فیبر استخوانی با ضخامت ۳milتا ۵۰mil با قیمت های ۹۵۰۰۰ موجود میباشد.

برخی از مشتریان